CHCEM SA ZÚČASTNIŤ SEMINÁRU

Vítame všetkých záujemcov i občanov, ktorí sa chcú aktívne zúčastniť komunálnych volieb 2018. Pomôžeme, poradíme a naučíme.

Prídeme k vám

Prijímame pozvania obcí/miest. Ideálne sú zjednotené stretnutia viacerých obcí naraz. Zabezpečte priestory a my prídeme.

Vzdelávanie a osveta

Realizujeme vzdelávacie semináre pre miestnych poslancov a kandidátov, o ich právach a povinnostiach.

O nás

Cieľom občianskeho združenia Obec bez hraníc je spájať ľudí, ktorí medzi sebou môžu zdieľať spoločné hodnoty, názory a idey za účelom budovania silnej komunity občanov, ktorí sa zaujímajú jeden o druhého, sú občiansky aktívni, záleží im na svojom okolí a pomáhajú si pri tvorbe harmonickej spoločnosti založenej na princípoch pokroku a ľudského dobra. Naša činnosť má za cieľ rozvíjať najmä dobrovoľnícke aktivity, organizovať kultúrno - spoločenské podujatia a participovať na vzdelávacej a osvetovej činnosti.

Počet obcí na Slovensku
Počet zorganizovaných projektov
Počet špeciálnych hostí našich projektov
Počet zapojených obcí do projektov