priatelskesvetlusky@gmail.com

Projekt Priateľské svetlušky

Za múrmi domovov dôchodcov sa skrýva mnoho osamelých duší. Priateľské svetlušky by mali priniesť svojimi aktivitami aspoň malé svetielko, ktoré poteší, pomôže či rozveselí.

Činnosť:

- vedomostný test zameraný na rozvoj kognitívnych funkcií klientov
- tréning pamäte, schopnosti koncentrácie a vedomostných schopností
- memory hry a iné aktivity zamerané na precvičovanie pamäte
- relaxačné hry a aktivity zamerané na zachovanie a rozvoj pozitívneho myslenia
- prednáška Zdravie seniora, Zdravá výživa v každom veku

 

- rozhovory zamerané na upevňovanie hygienických návykov
- precvičovanie jemnej i hrubej motoriky, rehabilitačné cvičenia
- rehabilitácia na uvoľnenie svalových tonusov pod dohľadom odborného personálu
- individuálne a skupinové rozhovory o živote klientov
- práca so spomienkami - reminiscenčná terapia