Vistéria čínska (Wisteria sinensis)

Vistéria čínska je popínavý ker, ktorý si vyžaduje silnú konštrukciu a vhodný výber miesta. Vistéria je viacúčelová. Dajú sa z nej robiť maličké bonsaje, "plazí" sa po domoch, stromoch či plotoch, ale najväčším skvostom je, keď sa popína po vopred pripravenej kovovej konštrucii a tvorí "dažďový" tunel či prístrešok svojimi pestrými, strapcovitými kvetmi a to všetko spríjemňuje s vôňou. Rastie veľmi rýchlo. Na jar, keď kvitne, Čínu a Japonsko navštevujú denne tisícky turistov, fotografov, zaľúbených párov a svadobčanov, aby sa pod touto nádherou odfotili. Je odolná voči zime a vytvára si silné, dlhé korene, ktoré si vždy nájdu cestu k podzemnej vode. Po odkvitnutí a dozretí plodu zostávajú dlhé struky plné nových semien, ktoré sa dajú opätovne zasadiť. Rastlina sa môže vyšplhať do výžky 15 až 20 metrov a do šírky 10 metrov.

Občianske združenie Obec bez hraníc, vyhlasuje súťaž, v ktorej jedno mesto a jedna obec môžu získať po 50 rastlín vistérie fialovej na svoj projekt. Súťaž bude prebiehať od prvého apríla a potrvá do konca júna 2019. Rastliny sú dvojročné a vypestované zo semena. Už tento rok by mali "vypustiť" svoje prvé popínavé výhonky.

1. POPIS SÚŤAŽE

Od 1. apríla do 30. júna 2019 je potrebné zaslať na adresu info@obecbezhranic.sk, podrobné informácie o tom ako plánujete svojich 50 sadeníc vistérie využiť vo vašej obci či meste. Okrem podrobného popisu vítame vizualizácie či už v počítačovej alebo kreslenej podobe s fotografiami priestoru kde budú vysadené.

2. CIEĽ PROJEKTU

Mesto a obec s najkrajším a najúčelovejším návrhom získajú po 50 rastlín vistérie fialovej na svoj projekt. V prípade, že ste vyhrali, máte 30 dní na zhotovenie konštrukcie alebo vytvorenia uvedených podmienok vo vašom projekte pre rast všetkých 50-tich rastlín naraz, s tým je potrebné rátať od samého začiatku. Pripravené miesto je potrebné nafotiť a fotografie zaslať na adresu info@obecbezhranic.sk, potom je možné rastliny odovzdať výhercovi. O predĺženie termínu, je možné požiadať len v prípade, že ste vykonali väčšinu spomínaných úprav. Žiadosť o predĺženie je potrebné zaslať písomne, s fotografiami vykonaných prác a spresným termínom ukončenia. V inom prípade môžu prepadnúť inej samospráve. Zapojením sa do súťaže súhlasíte so všetkými podmienkami uvedenými na tejto webovej stránke.

3. KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Do súťaže sa môžu zapojiť orgány miestnej samosprávy alebo mimovládne organizácie len s písomným súhlasom miestnej samosprávy.

4. OBSAH A FORMA SÚŤAŽNÉHO PROJEKTU

- miesto zrealizovania projektu,
- súhlas miestnej samosprávy s výsadbou 50 rastlín vistérie,
- predkladateľ,
- vykonávateľ projektu,
- podrobný popis projektu,
- cieľ projektu,
- definovanie cieľových skupín,
- predloženie vizualizácie (počítačovej grafiky, ručnej kresby),
- informácia o tom, kto pozemok vlastní, (pomôže mapa z katastrálneho úradu so zakreslením).

5. ČASOVÝ HARMONOGRAM

- začiatok súťaže 1.4.2019,
- ukončenie súťaže 30.6.2019,
- vyhlásenie výhercov 15.7.2019 (o výsledkoch projektu budú informovaní iba tí predkladatelia, ktorých projekt bude vyhlásený za víťazný),
- realizácia projektu do 30 dní od vyhlásenia výsledkov,
- odovzdanie rastlín až po zaslaní fotografií s pripraveného prostredia,
- predĺženie termínu len v prípade, že väčšina príprav je vykonaná, že výherca stanoví presné dôvody meškania a nový termín realizácii.

6. VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE

Vyhlasovateľom súťaže o 2 x po 50 sadeníc vistérie čínskej pre jedno mesto a jednu obec je občianske združenie Obec bez hraníc. Na akékoľvek otázky súvisiace s touto súťažou zasielajte na adresu info@obecbezhranic.sk.